Wat gebeurt er bij ongeval of schade?

 • Vanaf de overdracht tot aan de teruggave is uw auto all-risk verzekerd door onze verzekeraar MMA.
 • In overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden garanderen wij alle schade die kan ontstaan ​​tijdens het parkeren of transporteren van uw voertuig die aan ons kan worden toegeschreven.
 • In dit kader wordt er bij overdracht van uw auto een serie foto's genomen en opgeslagen in een speciale applicatie. Het doel hiervan is de staat van uw auto bij teruggave te vergelijken met die van de overdracht.
  Als de klant bij teruggave van diens auto schade ontdekt, geeft hij dit direct door aan de ECTOR valet-chauffeur die verantwoordelijk is voor de teruggave. Samen met de klant stelt hij de schade vast en rapporteert de volledige schadeclaim. De chauffeur neemt ook foto's van de geconstateerde schade. Dit rapport wordt ondertekend door de klant en de valet-chauffeur van Ector.
 • Door het opmaken van het rapport wordt de volgende procedure in gang gezet:

 • Binnen 72 uur na de teruggave van het voertuig neemt Ector direct contact op met de klant via het e-mail adres dat voor de boeking is gebruikt. De klant wordt gevraagd om een borgsom van €20 voor de kosten van het behandelen van de claim (alle informatie over dit onderwerp vindt u hier). Deze borg bestaat uit een beveiligde kopie van de credit card van de klant. De borg wordt niet gebruikt wanneer de verantwoordelijkheid van Ector wordt bevestigd.
 • Zonder borg van de klant binnen 15 dagen na verzending van de e-mail wijst Ector alle verantwoordelijkheid voor de claim af.
 • Zodra de borg en andere gevraagde documenten, om het rapport dat door de chauffeur is opgesteld aan te vullen, zijn ontvangen (kopie van het kentekenbewijs, foto's van de schade) zal Ector binnen 5 werkdagen met de klant contact opnemen. De foto's, gestuurd door de klant, betreffen:
 • 1 foto van het voertuig waarop de kentekenplaat zichtbaar is
 • Een kopie of foto van het kentekenbewijs
 • 1 of 2 foto's van elke schade, genomen vanaf ongeveer 1,5 meter afstand
 • 1 of 2 foto's van elke schade, genomen vanaf ongeveer 30 centimeter afstand
 • In de periode van 5 dagen zal Ector de verschillen tussen de foto's van de auto bij overdracht en bij teruggave controleren. Als blijkt dat de schade is ontstaan tussen het moment van overdracht en dat van teruggave dan zal Ector aan de klant een schadevergoeding aanbieden of het voertuig gratis laten repareren in een garage van een partner van Ector, binnen een straal van 10 kilometer van de plaats van overdracht (vliegveld of station). Er worden in dat geval geen kosten berekend aan de klant en ook de borg wordt niet door Ector geïncasseerd.
 • Als de geconstateerde schade deel uitmaakt van de uitzonderingen, genoemd in de Algemene Voorwaarden, zal Ector de klant melden dat er geen schadevergoeding wordt voorgesteld. Er worden in dat geval geen kosten berekend aan de klant en ook de borg wordt niet door Ector geïncasseerd.
 • Indien Ector vaststelt dat de schadeclaim een schade betreft die op moment van overdracht al aanwezig was, wordt er geen procedure tot schadevergoeding geopend en zal Ector de borgsom incasseren voor de betaling van de kosten van het behandelen van de claim.

Wil je valet-chauffeur bij Ector worden? Solliciteer hier!